تلفن ثابت درحال حاضر به دلیل کابل برگردانی قطع می باشد. جهت ارتباط از طریق شماره همراه یا چت سایت استفاده کنید. تشکر